ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

Ай Ди Си Ай компанийн эрхэм зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах Хүний нөөцийн ирээдүйн хэрэгцээг тодорхойлон төлөвлөх, бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах, байгаа хүний нөөцөө тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, гүйцэтгэл суурилсан бүтээлч, чадварлаг хамт бий болгоход Хүний нөөцийн бодлого оршино.

Хүний нөөцийн бодлогын үндсэн чиглэл:

1.
Ажлын байрны шаардлагад нийцсэн чадварлаг мэргэшсэн хүний нөөцийг
бүрдүүлэх

2.
Хүний нөөцийн хөгжлийг хангаж, чадавхыг нэмэгдүүлэх

3.
Ажилтнуудын нийгмийн баталгаа, ажлын байрны орчныг бүрдүүлэх

4.
Удирдлагын манлайллын тогтолцоог бүрдүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

1.
Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх

2.
Цалин хөлс, урамшууллын системийн өрсөлдөх чадвартай болгох

3.
Ажилтнуудын эрүүл мэнд, бие бялдар, гоо зүйн мэдлэгтэй болгох

Нээлттэй ажлын байр:

Үнэ цэнэд суурилсан, хэрэглэгч төвтэй үйл ажиллагааг эрхэмлэгч манай хамт олонтой нэгдэж нийгмээ уриалж, хойч үедээ зориулсан ирээдүйг хамтдаа бүтээе

Маркетингийн менежер
Улаанбаатар
Барилгын инженер
Улаанбаатар

Хамтран ажиллах

7714-7714

Холбоо барих

Энд дарна уу