ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Барилгын төсөл хэрэгжүүлэлт

Эрүүл, аюулгүй, тав тухтай, хүүхдэд ээлтэй орчинг хамтад нь бүрдүүлэх барилгын төслүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Ажиллах хүчин зуучлал

Япон улсын их сургуульруу оюутан, дадлагажих ажилтан явуулах хөтөлбөр амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Банк бус санхүүгийн байгууллага

Жижиг дунд бизнес эрхлэгч болон иргэдэд түргэн шуурхай хүртээмжтэйгээр зээлийн үйлчилгээг олгон ажиллаж байна.

Аялал жуулчлал

Дотоодын болон гадаадын амрагч, аялагч нар зориулсан аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг явуулж байна.

Хамтран ажиллах

7714-7714

Холбоо барих

Энд дарна уу